HARMONOGRAM SPRZĄTANIA BUDYNKI GMINNE
od 01.09.2020 do 30.09.2020 r.
Lp Adres posesji Nr Strychy Korytarze piwniczne SIERPIEŃ 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1 Maja 31 x+
0
2 1 Maja 33 x+
0
3 1 Maja 86
+


0
0
4 1 Maja fr+of 38 x+

05 1 Maja 48

+
06 1 Maja 10 x x


+

07 1 Maja 18
+

08 1 Maja 24 x+


9 1 Maja 104 x

+
0


0


10 1 Maja 84 x x


+


11 1 Maja 94 x


0
+
012 1 Maja 50
x+
013 1 Maja 52
x+

+


14 1 Maja 114


0
+


15 1 Maja 116-118


0016 1 Maja 70 x

+017 1 Maja 72


+018 1 Maja 74


+
0


19 1 Maja84/Jasna9
++


20 1 Maja 116


0
21 16 Stycznia 8


+022 Armii Krajowej 10

+0023 Bankowa 5

+

24 Chopina 2 x

+

00
25 Chopina 8 x+


26 Chopina 13 x
+

0


27 Chopina 15 x28 Chopina 16 x29 Chopina 17 x

+
0


30 Ciasna 4a x


+0


31 Dekerta 8/10 x


+0


32 Dekerta 18 x
+

0


33 Dittricha 3


+034 Gen. Hallera 22


+
0


35 Farbiarska 1+
0

36 Farbiarska 8

0
+37 I. Zielińskiej 4
38 Jaktorowska 4


0


+
39 Jana Pawła II 2
40 Kamienna 8 x

+
0


41 Kamienna 9 x

+
0


42 Kanałowa 2 x

+


0
43 Kanałowa 4 x

+


0
44 Kilińskiego 42
0
+
45 Kilińskiego 48
+
0
46 Kilińskiego 39
+
0
47 Kilińskiego 11


+048 Kilińskiego 20+
0

49 Kilińskiego44/Jasna5


+

0


50 Kościuszki 25

+


0

51 11 Listopada 26 x
+
052 11 Listopada 30 x
+
053 11 Listopada 32

+
054 Leg.Polskich 25+
0

55 Leg. Polskich 27/29 x


+
0

56 Leg. Polskich 55 x+
0
57 Leszno 21
0
+
58 Leszno 23
0
+
59 Leszno 25
0
+
60 Leszno 520
+

61 Leszno 460
+

62 Leszno 440
+

63 Leszno 420
+

64 Leszno 48/50 500
+

Lp Adres posesji Nr Strychy Korytarze piwniczne SIERPIEŃ 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
65 Leszno 48/50 48
66 Limanowskiego 36a


+
0


67 Limanowskiego 150+


68 Limanowskiego 250+


69 Limanowskiego 270+


70 Limanowskiego 18

+
071 Łukasińskiego 19 x x
+
0


72 Łukasińskiego 24 x

+
0


73 Mickiewicza 17 x x
0


+
74 Mickiewicza 19a
x
0


+
75 Mickiewicza 19b


0


+
76 Mielczarskiego 5 x x

+0


77 Mielczarskiego 7 x


+0


78 Mielczarskiego 9 x


+0


79 Miodowa 10
0
+
80 Mireckiego 99 x

0+81 Mireckiego 42 x
+
082 Mireckiego 53 x+
0
83 Moniuszki 32


+


0
84 Moniuszki 27 x


+

0
85 Mostowa 7

+
086 Narutowicza 21 x x
+087 Narutowicza 23 x x
+088 Narutowicza 42

+0
89 Okrzei 47
+
0
90 Okrzei 5


+
0


91 Ossowskiego 12 x
+
092 Piękna 25
0
+
93 Sienkiewicza 2 x
+0
94 Sienkiewicza 10 x x


+
0
95 Sienkiewicza 11 x+
0
96 Sienkiewicza 16
+
0
97 Słowackiego 12 x

+
0


98 Słowackiego 18 x

+
0


99 Strzelecka 8


0
+


100 Strzelecka 12


0
+


101 Szulmana 20 x

+0102 Waryńskiego 48/50
x
+0103 Waryńskiego 46
x


+
0
104 Waryńskiego 440
+

105 Waryńskiego 25


+
0


106 Waryńskiego 26+
0

107 Waryńskiego 42+

+

+

+


108 Wysockiego 4 x+
0
109 Wysockiego 22
+
0
110 Wysockiego 34 x+
0
111 Wysockiego i plac 16
+
0
112 Wyspiańskiego 5
+

0113 Prym. Wyszyńskiego 12+
0

114 Żabia 3


+


0
115 Żeromskiego 3 x

+
0


116 Żeromskiego 8 x

+
0


TERENY DO SPRZĄTANIA - PGM


Lp Adres posesji Nr Strychy Korytarze piwniczne SIERPIEŃ 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1 Maja 25 x+
0
2 1 Maja 58
+
0
Legenda:

x - występuje

o - zamiatanie klatek schodowych i piwnic

+ - zamiatanie i mycie klatek schodowych