HARMONOGRAM SPRZĄTANIA - BUDYNKI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
od 01.01.2021 do 31.01.2021 r.Lp Adres Strychy Korytarze piwniczne Styczeń 2021 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1 Maja 38 fr.
2 1 Maja 53 x3 1 Maja 54 x x


4 1 Maja 55 x x


5 1 Maja 57 x x


6 1 Maja 76
7 1 Maja 82
8 Armii Krajowej 8
x


9 Armii Krajowej 2
x


10 Dekerta 12 fr + of
11 Dittricha 3
12 Dittricha 8 x13 Dekerta 2 b
14 Gen. Józefa Hallera 4
15 Farbiarska 2 x x


16 Kanałowa 1 x x


17 Kanałowa 3 x x


18 Kanałowa 2
x


19 Kanałowa 4
x


20 Konarskiego 6
x


21 Kościelna 11 x22 Kościelna 15 x23 Kościelna 3 x24 Kościelna 4 x25 Kościelna 6 x26 Kościelna 7 x27 Kościelna 8 x28 Kościuszki 18 x29 Kościuszki 20 x30 Kościuszki 22 x31 Kościuszki 24 x32 Kościuszki 26 x33 Kościuszki 28 x


34 Kościuszki 29 x35 Kościuszki 30 x36 Kościuszki 31
x


37 Kościuszki 33 x38 Kościuszki 35 a x39 Kościuszki 36 x40 Kościuszki 37 x41 Kościuszki 43 x42 Kościuszki 47 x43 Kościuszki 32 x44 Legionów Polskich 71
x


45 Legionów Polskich 72
x


46 Legionów Polskich 76
x


47 Limanowsiego 31b x48 Limanowskiego 12 g x49 Limanowskiego 12 h x50 Limanowskiego 14 x51 Limanowskiego 16 x52 Limanowskiego 17 x53 Limanowskiego 19 x54 Limanowskiego 21 x55 Limanowskiego 22 x56 Limanowskiego 23 x57 Limanowskiego 24 x58 Limanowskiego 26 x59 Limanowskiego 28 x60 Limanowskiego 29 x61 Limanowskiego 32 x62 Limanowskiego 34 x63 Limanowskiego 36a x64 Limanowskiego 37 a x65 Łukasińskiego 18/20
66 Mireckiego 54 bl.1 x x


67 Mireckiego 54 bl.2 x x


68 Mireckiego 58 bl.4
x


69 Mireckiego 58 bl.5
x


70 Mireckiego 60 bl.2 x x


71 Mireckiego 60 bl.3
x


72 Mireckiego 60 bl.9
x


73 Mireckiego 63 x x


74 Mireckiego 64 x75 Mireckiego 68 x76 Mireckiego 70
77 Moniuszki 13
x


78 Moniuszki 32
x


79 Narutowicza 24 b x80 Narutowicza 25
81 Narutowicza 26 b x82 Narutowicza 28 x83 Narutowicza 38 x84 Narutowicza 40 x85 Ossowskiego 25 bl.3 x x


86 Ossowskiego 25 bl.4 x x


87 Ossowskiego 27 x x


88 Ossowskiego 31 x x


89 Ossowskiego 33 x x


90 Pl.J.Pawła 5 x x


91 POW 4
x


92 Pr.Wyszynskiego 8 x93 Pr.Wyszyńskiego 1 x94 Pr.Wyszyńskiego 10 x95 Pr.Wyszyńskiego 2 x96 Pr.Wyszyńskiego 3 x97 Pr.Wyszyńskiego 4 x98 Pr.Wyszyńskiego 9 x99 Rodzinna 1
x


100 Rodzinna 3 x x


101 Rodzinna 5 x x


102 Sienkiewicza 8
103 Sławińskiego 2
x


104 Sławińskiego 3
x


105 Sławińskiego 4
x


106 Smocza 2
x


107 Środkowa 11
x


108 Środkowa 13
x


109 Staszica 4 x110 Strażacka 3 x111 Sz.Szeregów 3
x


112 Sz.Szeregów 4a
x


113 Waryńskiego 9 x114 Waryńskiego 21 a x115 Wittenberga 11
x


116 Wittenberga 12
x


117 Żeromskiego 10 x x


118 Żeromskiego 2 x119 Żeromskiego 5a x120 Żeromskiego 6 x122 Limanowskiego 43


Legenda:
x - występuje
o - zamiatanie klatek schodowych i piwnic
+ - zamiatanie i mycie klatek schodowych