HARMONOGRAM SPRZĄTANIA - BUDYNKI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
od 01.09.2020 do 30.09.2020 r.Lp Adres Strychy Korytarze piwniczne SIERPIEŃ 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1 Maja 38 fr.
+
0
2 1 Maja 53 x+
0
3 1 Maja 54 x x+
04 1 Maja 55 x x


+
0
5 1 Maja 57 x x


6 1 Maja 76+
0

7 1 Maja 82

0
+8 Armii Krajowej 8
x +0
9 Armii Krajowej 2
x +0
10 Dekerta 12 fr + of
+
0
11 Dittricha 8 x

+012 Dekerta 2 b


+

0

13 Gen. Józefa Hallera 4

+
014 Farbiarska 2 x x

0
+

15 Kanałowa 1 x x
+


0
16 Kanałowa 3 x x
+


0
17 Konarskiego 6
x
+
0


18 Kościelna 11 x
+
019 Kościelna 15 x
+
020 Kościelna 3 x0
+
21 Kościelna 4 x

+
0


22 Kościelna 6 x

+
0


23 Kościelna 7 x0
+
24 Kościelna 8 x

+
0


25 Kościuszki 18 x

+

0

26 Kościuszki 20 x

+

0

27 Kościuszki 22 x

+

0

28 Kościuszki 24 x

+

0

29 Kościuszki 26 x

+

0

30 Kościuszki 28 x
+

0

31 Kościuszki 29 x
+
032 Kościuszki 30 x

+

0

33 Kościuszki 31
x +
034 Kościuszki 33 x


0

+
35 Kościuszki 35 a x


0

+
36 Kościuszki 36 x


+
0

37 Kościuszki 37 x


0

+
38 Kościuszki 43 x


0

+
39 Kościuszki 47 x


+
0

40 Kościuszki 32 x

+

0

41 Legionów Polskich 71
x+
042 Legionów Polskich 72
x
+
0


43 Legionów Polskich 76
x


44 Limanowsiego 31b x


+0


45 Limanowskiego 12 g x
+

46 Limanowskiego 12 h x
+
047 Limanowskiego 14 x
+
048 Limanowskiego 16 x
+
0


049 Limanowskiego 17 x


0+


50 Limanowskiego 19 x


0+


51 Limanowskiego 21 x+


52 Limanowskiego 22 x
+
053 Limanowskiego 23 x


0+


54 Limanowskiego 24 x
+
055 Limanowskiego 26 x
+
056 Limanowskiego 28 x
+
057 Limanowskiego 29 x


0+


58 Limanowskiego 32 x+
0
59 Limanowskiego 34 x+
0
60 Limanowskiego 36a x

+
0


61 Limanowskiego 37 a x

+
0


62 Łukasińskiego 18/20+
0

63 Mireckiego 54 bl.1 x x

+
0

64 Mireckiego 54 bl.2 x x

+
0

65 Mireckiego 58 bl.4
x+
066 Mireckiego 58 bl.5
x+
067 Mireckiego 60 bl.2 x x


+
0
68 Mireckiego 60 bl.3
x


+
0
69 Mireckiego 60 bl.9
x
+
0


70 Mireckiego 63 x x


+
0
71 Mireckiego 64 x

0


+
72 Mireckiego 68 x


+
0

73 Mireckiego 70+
0

74 Moniuszki 13
x+


0

75 Moniuszki 32
x
+


0
76 Narutowicza 24 b x


0+


77 Narutowicza 25


+078 Narutowicza 26 b x


0+


79 Narutowicza 28 x


+0


80 Narutowicza 38 x
+0
81 Narutowicza 40 x
+0
82 Ossowskiego 25 bl.3 x x
+

0

83 Ossowskiego 25 bl.4 x x +
084 Ossowskiego 27 x x +
085 Ossowskiego 31 x x


+


0


86 Ossowskiego 33 x x


+

087 Pl.J.Pawła 5 x x

+0


88 POW 4
x +0
89 Pr.Wyszynskiego 8 x


+
0

90 Pr.Wyszyńskiego 1 x0+

91 Pr.Wyszyńskiego 10 x


+
0

92 Pr.Wyszyńskiego 2 x0+

93 Pr.Wyszyńskiego 3 x0+

94 Pr.Wyszyńskiego 4 x0+

95 Pr.Wyszyńskiego 9 x

+
0


96 Rodzinna 1
x

+

0
97 Rodzinna 3 x x
+


0
98 Rodzinna 5 x x+


0

99 Sienkiewicza 8

+0
100 Sławińskiego 2
x
0+101 Sławińskiego 3
x
0+102 Sławińskiego 4
x


+
0
103 Smocza 2
x

+
0

104 Środkowa 11
x


+
0
105 Środkowa 13
x


+


0


106 Staszica 4 x0
+
107 Strażacka 3 x

+
0


108 Sz.Szeregów 3
x

+
0

109 Sz.Szeregów 4a
x


+
0
110 Waryńskiego 9 x


+
0

111 Waryńskiego 21 a x
0+
112 Wittenberga 11
x

+
0

113 Wittenberga 12
x


+
0
114 Żeromskiego 10 x x


+
0
115 Żeromskiego 2 x

+
0


116 Żeromskiego 4 x

+
0


117 Żeromskiego 5a x

+
0


118 Żeromskiego 6 x

+
0


119 Limanowskiego 43


0

+Legenda:
x - występuje
o - zamiatanie klatek schodowych i piwnic
+ - zamiatanie i mycie klatek schodowych