Utrzymanie Czystości

Specyfikacja usług utrzymania czystości na terenach i w budynkach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. EKO-HETMAN parzysta strona ul. 1 Maja:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. PGK nieparzysta strona ul. 1 Maja:

HARMONOGRAM SPRZĄTANIA – BUDYNKI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

HARMONOGRAM SPRZĄTANIA – BUDYNKI GMINNE i PGM Żyrardów Sp. z o. o.

Mail

da@pgm.zyrardow.pl