Informacja o wyborze na Prezesa Zarządu PGM

W związku z toczącym się postępowaniem konkursowym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PGM Żyrardów Sp. z o.o. informujemy, że Komisja Konkursowa w dniu 16.11.2021 roku podjęła uchwałę o wyłonieniu Pana Mirosława Urbanowskiego na Prezesa Zarządu PGM Żyrardów Sp. z o.o.