Specjalista ds. nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Żyrardów Sp. z o.o.
Poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. nieruchomości
Miejsce pracy: Żyrardów

Obowiązki:

 1. nadzór nad prawidłowa eksploatacją nieruchomości gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych,
 2. nadzór na utrzymaniem porządku i czystości w budynkach gminnych, Wspólnot Mieszkaniowych i na terenach,
 3. prezentowanie lokali w imieniu właściciela (najem, użyczenie, sprzedaż),
 4. przygotowywanie projektów umów najmu, użyczenia lokali oraz projektów wypowiedzeń umów najmu, użyczenia,
 5. protokolarne przekazywanie lokali najemcom, protokolarne przejmowanie lokali,
 6. organizowanie funkcji zarządcy nieruchomości wspólnych w przypadku wyboru przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 7. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej części wspólnych nieruchomości,
 8. przygotowywanie i uczestnictwo w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
 9. zarządzanie terenami przyległymi w zakresie administrowania,
 10. zarządzanie placami zabaw w zakresie zleconym przez Gminę.
 11. kontrola firm obsługujących nieruchomości,
 12. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem i standardami firmy,
 13. przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń i zleceń, prowadzenie korespondencji,
 14. stały kontakt i obsługa informacyjna mieszkańców,
 15. utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z mieszkańcami, firmami obsługującymi, instytucjami oraz działami firmy,
 16. przygotowywanie dokumentów do wniosku o wykup lokalu,
 17. udział przy odbiorach remontów i lokali (członek komisji).

Wymagania:

 1. wykształcenie min. średnie,
 2. dobra znajomość pakietu MS Office,
 3. praktyczna znajomość zagadnień dotyczących obsługi nieruchomości, w tym:
  a) ustawy o gospodarce nieruchomościami
  b) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
  c) ustawy o własności lokali,
  d) ustawy prawa budowlanego,
 4. dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 5. samodzielność i odpowiedzialność,
 6. mile widzialne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 7. łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 8. kultura osobista,
 9. odporność na stres.

Oferujemy:

 1. pracę w stabilnej firmie,
 2. zatrudnienie na umowę o pracę,
 3. wynagrodzenie stosowne do umiejętności i zaangażowania w pracę,
 4. szkolenia,
 5. możliwość skorzystania z pakietu socjalnego i programu MultiSport,
 6. ryczałt na przejazdy samochodem prywatnym,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w siedzibie P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca przy ul. 1 Maja 58 w Żyrardowie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Spółka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz bezpośrednią pracą z interesantem w siedzibie oraz w terenie.

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych) prosimy składać w siedzibie Spółki (96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 5) lub elektronicznie (pgm@pgm.zyrardow.pl) do dnia 28.02.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy pobrać ze strony internetowej www.pgm.zyrardow.pl (w zakładce Komunikaty /RODO)