Dział Obsługi Czynszowo Rozliczeniowej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego:

Zaświadczenie o dochodach:

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego:

Kontakt:

Obsługa najemców lokali gminnych
tel: 46 858 10 27

Obsługa właścicieli lokali
tel: 46 858 10 19
tel: 46 858 10 26

mail: docr@pgm.zyrardow.pl