Oferta

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żyrardowie proponuje Państwu szeroko pojęte działania w zakresie zarządzania nieruchomością:

– reprezentację Wspólnoty w podejmowanych działaniach, zarówno w zakresie kontaktu z organami administracji państwowej, samorządowej jak i w stosunkach z właścicielami

– obsługę prawną wspólnoty przed sądami i innymi organami egzekucyjnymi, opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych, wydawanie opinii prawnych

– szeroko pojętą obsługę bankowo – księgową nieruchomości – prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, prowadzenie rozliczeń kosztów związanych z nieruchomością wspólną, pobieranie i windykacja wszelkich opłat, przygotowywanie projektów planu gospodarczego

– obsługę administracyjną budynków w zakresie prowadzenia i aktualizacji wykazu lokali i najemców, zawieranie umów z dostawcami mediów, firmami sprzątającymi i zajmującymi się wywozem odpadów i nieużytków, zawieranie umów w zakresie ubezpieczenia budynków, przygotowywanie i obsługa zebrań z mieszkańcami, obsługę dodatków mieszkaniowych, prowadzenie korespondencji z mieszkańcami

– obsługę techniczną nieruchomości, a więc prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów, również książki obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wykonywanie przeglądów technicznych 1 i 5-cio letnich, wykonywanie napraw i bieżącej konserwacji nieruchomości przez grupę techniczną PGM, kontroli nad usuwaniem awarii i ich skutków, przygotowanie planów remontowych, nadzór nad wykonywaniem prac przez firmy zewnętrzne, odbiór robót

– wykonywanie indywidualnych usług odpłatnych na zlecenie mieszkańców

– przeprowadzanie przetargów w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych prac związanych z utrzymaniem czystości, usług kominiarskich, ubezpieczeniowych i innych

– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi