RODO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.  przedstawia informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w PGM Żyrardów Sp. z o.o. dotyczących najemców lokali mieszkalnych i użytkowych , osób składających oferty pracy (CV) oraz przy umowach dzierżawy.

Klauzula informacyjna dla lokali mieszkalnych PGM

Klauzula informacyjna dla lokali użytkowych PGM

Klauzula informacyjna oświadczenie do CV rekrutacja

RODO oświadczenie do przetargu

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przy umowach dzierżawy.

Informacja o sposobie przetwarzania danych RODO umowy dzierżawy na Targowisku Miejskim

Administrator – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o. o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@prm.zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.