O Firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

PGM Żyrardów Sp. z o.o
PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Jest spółką prawa handlowego, powstałą w roku 1997 z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.

Świadczymy usługi z zakresu zarządzania i administrowania zasobami mieszkalnymi i użytkowymi na terenie miasta Żyrardów. Jesteśmy także zarządcą wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów zawartych ze wspólnotami.

Nasi wykwalifikowani pracownicy dokładają wszelkich starań by należące do nas zasoby były w pełni sprawne i użyteczne.

Skład Zarządu Spółki:

Mirosław Urbanowski – Prezes Zarządu
Rzeszot Paweł – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Kołecki Marcin – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Słomiński Jerzy – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wardak Bogusława – Sekretarz Rady Nadzorczej
Świderek Anna – Członek Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
96–300 ŻYRARDÓW
ul. Armii Krajowej 5

NIP: 838–000–04–17
Regon: 750087960
KRS: 0000100226
BDO: 000546054

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 7.002.000 PLN