TELEFONY AWARYJNE

Instalacji sanitarnej:  601 205 070, 607 446 606Instalacji elektrycznej:  509 456 037 Eksploatacji sieci i węzłów c. o. :Osiedla – Józefa Mireckiego, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki:46 856 31 78, 601 375 881Osiedla – centrum stare i nowe, […]

Skip to content