TELEFONY AWARYJNE

Instalacji sanitarnej:  601 205 070, 607 446 606
Instalacji elektrycznej:  509 456 037

Eksploatacji sieci i węzłów c. o. :
Osiedla – Józefa Mireckiego, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki:
46 856 31 78, 601 375 881
Osiedla – centrum stare i nowe, Stefana Żeromskiego:
46 855 17 98, 605 299 880

Zgłoszenia do godziny 1500:
Kierownik Działu Technicznego, Inwestycji i Remontów:  882 357 677
Awarie – hydrauliczne: 502 505 878
Awarie – elektryczne, budowlane, stolarskie, ślusarskie, kominiarskie, dachy:
503 199 973