Utrzymanie Czystości

Specyfikacja usług utrzymania czystości na terenach i w budynkach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Harmonogram wywozu nieczystosci z terenu Miasta Żyrardowa posesje wielolokalowe 2022 r. EKO HETMAN

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu Miasta Żyrardowa posesje wielolokalowe 2022 r. PGK

Mail

da@pgm.zyrardow.pl