Konkurs na Prezesa Zarządu Spółki – zakończony

Rada Nadzorcza PGM Żyrardów Spółka z o.o. informuje, iż zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 302/2023 z dnia 28.02.2023 roku, konkurs zostaje zakończony bez wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.

Uchwała Nr. 302/2023