Sprzedawcy zwolnieni z opłaty targowej

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski informuje, że od 1 stycznia 2021 roku sprzedawcy handlujący na naszym Miejskim Targowisku w Żyrardowie będą zwolnieni z opłaty targowej. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich okolicznych rolników i przedsiębiorców handlujących na naszym ryneczku, którzy będą mogli zminimalizować swoje utracone dochody spowodowane pandemią.

Od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. jednostki samorządu terytorialnego nie będą pobierać opłaty targowej.

Od 1 stycznia zawieszona zostaje opłata targowa – to wynik nowelizacji ustawy covidowej, tak zwanej tarczy antykryzysowej 6.0. Zgodnie z nowymi przepisami samorządom przysługuje rekompensata za utracone dochody. Zwolnienie z opłaty targowej to kolejne działania pomagające przedsiębiorcom w tym trudnym czasie pandemii.

Samorządy uzyskają z tego tytułu rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazywaną na ich rachunki bankowe do 31.03.2021 r. Podstawę zaś do jej wyliczenia stanowić będą dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie z opłaty będzie obowiązywać do końca 2021 roku.

Podstawa prawna – art. 31zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255)